PDF/EPUB வெக்கை eBook Ö É bchipdigital.co.uk

? காரணிகளைப் பற்றியும் ஆராயும் முனைப்புக் கொண்ட ஒரு நாவல் என்று சொல்வது இந்த நாவலைப் பற்றிய ஒரு எளிய புரிதலாகவே இருக்க முடியும் பூமணி எழுப்பும் கேள்விகள் இவற்றைக் காட்டிலும் முக்கியமானவை ஒரு கலைஞன் என்ற முறையில் பூமணி பழியின் அரசியலையும் அறத்தையும் கேள்விக்குள்ளாக்குகிறார் இவ்வுலகின் மீதான தான் வாழும் நிலத்தின் மீதான ஆச்சரியங்களிலிருந்தும் குழந்தைமையின் பேதமையிலிருந்தும?.

வெக்கை download வெக்கை PDF/EPUB? காரணிகளைப் பற்றியும் ஆராயும் முனைப்புக் கொண்ட ஒரு நாவல் என்று சொல்வது இந்த நாவலைப் பற்றிய ஒரு எளிய புரிதலாகவே இருக்க முடியும் பூமணி எழுப்பும் கேள்விகள் இவற்றைக் காட்டிலும் முக்கியமானவை ஒரு கலைஞன் என்ற முறையில் பூமணி பழியின் அரசியலையும் அறத்தையும் கேள்விக்குள்ளாக்குகிறார் இவ்வுலகின் மீதான தான் வாழும் நிலத்தின் மீதான ஆச்சரியங்களிலிருந்தும் குழந்தைமையின் பேதமையிலிருந்தும?.

❮Reading❯ ➶ வெக்கை Author Poomani – Bchipdigital.co.uk சமூக நிலை பற்றிக் கோபமும் மனித நேரமும் கலை வெற்றி கூட்டுவதில் மிகுந்த சிரசமூக நிலை பற்றிக் கோபமும் மனித நேரமும் கலை வெற்றி கூட்டுவதில் மிகுந்த சிரத்தையும் கொண்டவர் பூமணி சுந்தர ராமசாமிசாதாரணமானதொரு பழி தீர்க்கும் கதையாக முதல் வாசிப்புக்குத் தென்படும் ‘வெக்கை’ ஒரு இலக்கியப் படைப்பு என்னும் ரீதியில் நுட்பமான பல பரிமாணங்களைக் கொண்டது ஏற்றத்தாழ்வும் சுரண்டலும் நிரம்பிய ஓர் அமைப்பின் முரண்களைப் பற்றியும் அவற்றைத் தீர்மானிக்கும் சமூகப் பொருளாதாரக?.

PDF/EPUB வெக்கை eBook Ö É bchipdigital.co.uk

PDF/EPUB வெக்கை eBook Ö É bchipdigital.co.uk From WikipediaPoomani Tamil பூமணி born 1947 is a Sahithya Academy Winning Tamil writer from Kovilpatti in the south Indian state of Tamil NaduHe won Sahithya Academy Award for his novel Agnaadi in 2014

10 thoughts on “வெக்கை

 1. Sugan Sugan says:

  PDF/EPUB வெக்கை eBook Ö É bchipdigital.co.uk வெக்கை download, வெக்கை PDF/EPUBI might be biased because I am from a small village like the one the story is set inI walked along with the characters in the fields of my village and it brought up childhood memories The love for family and brotherhood stood up than anything in this short story


 2. Yasara Kumanayake Yasara Kumanayake says:

  PDF/EPUB வெக்கை eBook Ö É bchipdigital.co.uk வெக்கை download, வெக்கை PDF/EPUB15 year old Chidambaram killed a manHis father and himself run away to the jungle Heat in Chidambaram’s mind made him endure harsh conditions unpleasant circumstances and eventual surrender to law Poomani explains very vividly about day to day hindrances low caste tamil families go through How th


 3. Sidharthan Sidharthan says:

  PDF/EPUB வெக்கை eBook Ö É bchipdigital.co.uk வெக்கை download, வெக்கை PDF/EPUBPerhaps I should have read the book first before watching what is now a super hit movie starring Dhanush But maybe that wouldn't have changed much given that the book is still better and unarguably different There is something very poetic about the way the book moves through scenes of sylvan solitude but deals with all the problems of coexistenceIf I had one gripe with the book it was that it did not tackle the concept of caste as much as it perhaps could have We are told over and over that this Vadakooran is not a nice person that he is a product of privilege But not always do we understand how There is not much exploration as to why the society is the way it is or what exactly is happening to break all this These things exist in the background and in the forefront is this b


 4. Sahil Pradhan Sahil Pradhan says:

  PDF/EPUB வெக்கை eBook Ö É bchipdigital.co.uk வெக்கை download, வெக்கை PDF/EPUBChidambaram on whom the author has inflicted the torment of wandering endlessly across hills and plains is my and many other's doorway to these hauting memories and dreams The boy’s world is like a garden sheltered by the cool shade of affection He plays with his little cousinis loved by his aunt defended by father and uncleprotected by his mother and showered with affection by his brother and sister He is engulfed in a world of delightSuddenly one day Janaki cousin and inseparable friend catches fever and dies He turns into a beetle whose wings are broken He refuses to go to school without her His loving brother becomes the victim of a powerful man’s rapacious greedThe murder shatters the familyHis tender heart which has always bri


 5. Shanky Shanky says:

  PDF/EPUB வெக்கை eBook Ö É bchipdigital.co.uk வெக்கை download, வெக்கை PDF/EPUBIdeally I would want to give only 35 stars There's a lot to like about this book It discusses the oppression and politics of revenge A very detailed account of what happens when you are a fugitive in India However follo


 6. DHANASEKARAN T DHANASEKARAN T says:

  PDF/EPUB வெக்கை eBook Ö É bchipdigital.co.uk வெக்கை download, வெக்கை PDF/EPUBWell written novel When i start read this this novel my soul travel with along Selamparam and his dadAsuran movie inspired me to read this novel Caste based violence r very dangerous to our human society It will never happen to anyone


 7. Bhuvan Bhuvan says:

  PDF/EPUB வெக்கை eBook Ö É bchipdigital.co.uk வெக்கை download, வெக்கை PDF/EPUBSometimes it's difficult to read the regional Tamil it's explains vengeance about a murder well handled emotions good for a read


 8. Karthic Sivaswamy Karthic Sivaswamy says:

  PDF/EPUB வெக்கை eBook Ö É bchipdigital.co.uk வெக்கை download, வெக்கை PDF/EPUBWaiting to see what Vetri does with this


 9. Satheesh Satheesh Satheesh Satheesh says:

  PDF/EPUB வெக்கை eBook Ö É bchipdigital.co.uk வெக்கை download, வெக்கை PDF/EPUBHow to read this


 10. Faroukh Naseem Faroukh Naseem says:

  PDF/EPUB வெக்கை eBook Ö É bchipdigital.co.uk வெக்கை download, வெக்கை PDF/EPUBWhen I picked up Heat I expected a fugitive story with a lot of movement and maybe some really intense moments unfortunately it had none#theguywiththebookreview presents Heat by PoonamiWhen a book starts the way Heat did you expect a lot 15 year old Chidambram wants to avenge the death of his elder brother and attacks his killer He wants to chop off his hand with a sickle but ends up chopping his neck and killing him insteadWhat follows is a very intense few pages of Chidambaram and his father taking off on the road to escape the goons and policeMost surprising aspect about the book i


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *